Esittely

Hei!

olen venäläisestä kulttuurista kiinnostunut yleisen historian väitöstutkija. Opinnoissani ja vapaa-ajallani olen perehtynyt varsin laajasti Venäjän historiaan, yhteiskuntaan, kieleen ja kulttuuriin. Erityisesti mielenkiintoni kohteena ovat olleet populaarikulttuurin moninaiset ilmiöt. Tämän blogin tarkoituksena onkin kertoa kaikista mahdollisista venäläiseen populaarikulttuuriin liittyvistä ilmiöistä ja henkilöistä. Pääpaino on musiikissa, mutta ajoittain tulen myös käsittelemään esimerkiksi elokuvan, television ja internetilmiöiden kaltaisia teemoja. Tervetuloa!


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.